+46 (0)40 93 57 55
  • Gratis materialprover
  • Måttanpassning efter behov
  • Egenutvecklade komponenter

ATT VÄLJA MONTERINGSALTERNATIV OCH MODELL

-Det första du ska ta ställning till är om du ska montera din plissé inne i en nisch / fönstersmyg med fast mått eller utanpå fönsteröppningen, direkt på väggen / fodret. Är ditt fönster i PVC rekommenderar vi inte att du monterar på fönsterkarmen.

-Det andra du ska bestämma dig för är vilken modell du vill ha. Frihängande linlås modell eller handtagsmodell vilken förankras med linor i fönstrets 4 hörn. 

linlas_handtag_780x710

Nedan följer ett antal olika monteringsalternativ, och du får ta mått på bredd och höjd utefter det monteringssätt och den modell du valt.

 

MONTERA INUTI NISCH ELLER UTANPÅ FÖNSTERÖPPNINGEN?

Utanpå fönsteröppningen linlåsmodell:
Vid detta monteringssätt är det oftast INTE nödvändigt att anpassa din plisségardin utan du kan välja någon av storlekarna i prislistan.

Bredd: 
Väljer du att montera på väggen utanpå fönsteröppningen ser det oftast trevligare ut och mörklägger bättre om plissén överlappar fönsteröppningen med ca 5 cm på varje sida. 
Mät fönsteröppning + 10 cm.

Höjd: Modell med linlås behöver oftast inte anpassas i höjden. I vårt storleks sortiment kan du välja höjd var tionde cm. Så tycker du inte att  gör något att det finns aningen mer tyg längst ner på plissén när den är nerdragen behöver du inte anpassa höjden. 
Mät vad plissén ska täcka, från där du ska montera ner till där du vill att den ska sluta.

BILD PÅ LINLÅS MONTERAD UTANPÅ FÖNSTER ÖPPNING

 

Inuti nisch / fönstersmyg linlåsmodell:
Vid detta monteringsätt kan det hända att du behöver anpassa bredden, men inte höjden.

Bredd: Ska du montera i nisch med fast mått så mät på flera ställen vägg till vägg i nischen och utgå alltid från det smalaste måttet. Detta för att säkerställa att plissén inte "fastnar" på vägen vid upp och nerdragning.
Mät vägg till vägg och dra av 4 mm från nischens totala breddmått för att få fram bredden du ska beställa.

Höjd: Modell med linlås behöver oftast inte anpassas i höjden. I vårt storleks sortiment kan du välja höjd var tionde cm. Så tycker du inte att  gör något att det finns aningen mer tyg längst ner på plissén när den är nerdragen behöver du inte anpassa höjden. 
Mät den totala höjden inuti nischen.

BILD PÅ LINLÅS MONTERAD I NISCH

 

Utanför fönsteröppningen / glasrutan handtagsmodell:
Vid montering på / mot fönsterkarm / foder utanför fönsterglaset, finns det oftast ett handtag att ta hänsyn till. Vi rekommenderar att plissén överlappar fönsterglaset med ca 2-3 cm på både bredd och höjd, beroende på hur mycket plats det finns runt glasrutan.

Bredd och höjd: Mät glasrutan och lägg på 2-3 cm både på höjden och bredden beroende på hur mycket plats du har tillgängligt på karmen / fodret. Ju mer överlapp desto bättre mörkläggning. Detta monteringssätt kräver väggbeslag om du har valt handtagsmodellen.

NY BILD VÄGGBESLAG HANDTAGSMODELL

Ett annat alternativ är att använda våra klämbeslag direkt på fönsterbågen. Då slipper du skruva och undviker fula skruvhål.
Bredd: Mät glasmåttet och lägg på 2-3 cm både på bredden beroende på hur mycket plats du har tillgängligt på karmen / fodret. 
Höjd: Mät fönsterbågens totala höjd.

BILD KLÄMBESLAG PÅ FÖNSTERBÅGE HANDTAGSMODELL

 

Inuti nisch handtagsmodell:
-
 
Vill du montera så nära rutan som möjligt inuti karmen i nisch med fast mått, bör du kontrollera så att karmen är tillräckligt djup för detta monteringssätt. Karmens djup måste vara minst 20 mm, då skruven kommer att fästas 14 mm från glasrutan in mot rummet.

Handtagsmodell plisségardin

Bredd: Mät på flera ställen i nischen och utgå alltid från det smalaste måttet. Detta för att säkerställa att profilerna går fritt. Mät nischen totala mått och drar av 4 mm för att få fram bredden du ska beställa. När du kommit fram till vilken bredd du ska beställa kan du enkelt se i prislistan om du kan välja en bredd i prislistan eller om du måste anpassa breddmåttet.

Höjd: Här rekommenderar vi att du måttanpassar din plissé till den höjd du behöver, då linspänningen måste blir rätt. För hårt spända linor kan leda till onödigt slitage och din plissés livslängd kortas. För löst spända linor kan medföra att de båda profilerna inte hålls uppe av linorna och på så sätt åker ner. Mät glasrutans totala höjd, detta är vad plissén kommer att täcka.