+46 (0)40 93 57 55
  • Gratis materialprover
  • Måttanpassning efter behov
  • Egenutvecklade komponenter
Produktinformation

Kedjelås för kortning av metallkedja. (medföljer vid köp av rullgardin)
Korta din kedja till önskad höjd och koppla ihop kedjan igen med detta kedjelås.
Tänk på att låset inte kan passera genom själva mekanismen.

Kedjelåset ska fästas på den BAKRE kedjan i höjd med underlisten för att
rullgardinen ska fungera korrekt, om rullgardinen har SYNLIG rulle.

Kedjelåset sätts på den FRÄMRE kedjan om rullgardinen är tillverkad med DOLD rulle.